محرم و عاشورا

* محرم ماهی است که به وسیله سید مجاهدان و مظلومان اسلام زنده شده ،  و از توطئه عناصر فاسد و رژیم بنی امیه،  که اسلام را تا  لب پرتگاه برده بودند ، رهایی بخشید.

 

 این خون سید الشهدا است که خونهای همه ملت های اسلامی را به جوش می آورد.

 ماه محرم برای مذهب تشیّع ماهی است که پیروزی، در متن فداکاری و خون به دستآمده است.

 محرم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خداست، که با قیام خود درمقابل طاغوت، تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد، و راه فنای ظالم و شکستن ستمکاررا به فدایی دادن و فدایی شدن  دانست. واین خود سرلوحۀ تعلیمات اسلام است برایملتها تا آخر دهر.

 با حلول ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد.ماهی که خون برشمشیر پیروز شد.ماهی که قدرت حق، باطل را تا ابد محکوم ‍«و داغ باطله » بر جبههستمکاران و حکومتهای شیطانی زد. ماهی که به نسل ها در طول تاریخ ، راه پیروزی بر سرنیزه را آموخت.ماهی که شکست ابر قدرتها را در مقابل کلمه حق، به ثبت رساند.ماهی کهامام مسلمین ، راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ما آموخت.

 سید الشهدا را کشتند، اسلام ترقی اش بیشتر شد.

 سیدالشهدا _سلام الله علیه_ با همه اصحاب و عشیره اش قتل عام شدند،لکنمکتبشان را جلو بردند.

 شهادت حضرت سیدالشهدا مکتب را زنده کرد.

 زنده نگه داشتن عاشورا ، یک مسأله بسیار مهم سیاسی _ عبادی است.

 

 انقلاب اسلامی ایران ، پرتویی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است.

 کربلا کاخ ستمگری را با خون در هم کوبید ، و کربلای ما کاخ سلطنت شیطانیرا فرو ریخت.

 کربلا را زنده نگه دارید و نام مبارک حضرت سید الشهدا را زنده نگه دارید ،که با زنده  بودن او اسلام زنده  نگه داشته می شود.

 مسأله کربلا ، که خودش در رأس مسائل سیاسی هست ، باید زنده بماند.

 ملت بزرگ ما باید خاطره عاشورا را، با موازین اسلامی ، هر چه شکوهمندترحفظ نماید.

 

 

این محرم را زند ه نگه دارید؛ ما هر چه داریم از این محرم است.

 محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

 تمام این وحدت کلمه ای که مبدأ پیروزی ما شد ، برای خاطر این مجالس عزا واین مجالس سوگواری و این  مجالس تبلیغ و ترویج اسلام شد.

 مجالس بزرگداشت سید مظلومان و سرور آزادگان ، که مجالس غلبه سپاه عقل برجهل،و عدل بر ظلم، وامانت بر خیانت، و حکومت اسلامی بر حکومت طاغوت است ، هر چه باشکوه تر و فشرده تر بر پا شود ، و بیرق های خونین عاشورا به علامت حلول روز انتقاممظلوم و ظالم ، هر چه بیشتر افراشته شود.

  ماه محرم ماهی است که مردم آماده اند برای شنیدن مطالب حق.

 گریه کردن بر عزای امام حسین ، زنده نگه داشتن نهضت ، و زنده نگه داشتنهمین معنا که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراطوری بزرگ ایستاد ، دستور است.

 باید سینه زدن هم محتوا داشته باشد.

 

/ 0 نظر / 43 بازدید