جن از دیدگاه قرآن

و جان (که در بعضی ازمتون اسلامی آمده است، جان پدر جن است همان طور که آدم، پدر انسان) را پیشتر، ازآتش زهرآگین آفریدیم. (سوره حجر، آیه ۲۷

خدا انسان را از گل خشکشده ای چون خاک سفال آفرید و جنیان را از شعله ای بی دود. (سوره الرحمان، آیه ۱۴ و۱۵

مرا از آتش خلق کردی و او)انسان) را از گل آفریدی.از این آیات در می یابیم که جن، آتش است و انسان از جنسخاک، و این چنین دریافت می شود که جنیان قبل از انسان خلق شده اند، و از آن جایی کههر دو از ماده آفریده شده اند پس مادی هستند، ولی دو تفاوت اساسی آنها را از سایرموجودات متمایز می سازد:

۱ـمی توانند خود را به هر شکل و قیافه ای درآورند (آکام المرجان) (به استثنایپیامبران و ائمه معصوم و بنا به برخی روایات حتی احدی از شیعیان
۲ـ از چشمموجودات دیگر پنهانند. ملاصدرا پنهان و آشکار شدن جن را با هوا قیاس می کند و اینطور عنوان می دارد: «بدن های لطیف آنها در الطاف و نرمی متوسط بوده و از این روآماده جدایی و یا گردآمدن هستند، چون گرد هم آیند قوام آنها بهتر گشته و مشاهده میگردند و چون جدا گردند قوامشان نازک و جسمشان لطیف می شود و از دیده پنهان میمانند، مانند هوا که وقتی ذراتش گرد هم می آیند غلیظ می شود و به صورت ابر درمی آیدو وقتی ذرات از هم جدا می شوند لطیف شده و دیده نمی شوند.» (ملاصدرا، مفاتیح الغیب)

همین ذات وجودی جنیان بهآنها این امکان را می دهد که خود را به هر شکلی و با هر حجمی درآورند، چه به اندازهسرسوزن و چه در اندازه اتاقی بزرگ. آنها به واسطه همین ویژگی، بعد زمان برایشانمعنا ندارد، و مسافتی را که بشر مدتها باید آن را طی کند، در لحظه ای می پیمایند واعمالی را که از توان انسان خارج است آنها به راحتی قادر به انجامش هستند. عمدهترین علت شک و تردید در وجود آنان هم همین پنهان بودن از چشم انسانهاست، که البتهاز نظر علمی هم توجیه پذیر است. چرا که در جهان هستی چیزهای زیادی وجود دارد که بهچشم ما قابل رویت نیستند
ولی قدرتشان از نظر جسمی از انسان به مراتب بیشتر است،مثل الکترونها، امواج الکتریسیته، نورهای ماورای بنفش، اشعه ایکس، باکتریها وویروسها، آمیب ها، جانداران تک سلولی و از همه مهمتر ذات اقداس الهی که دیده نمیشود ولی کدام عقل سلیمی می تواند آن را انکار کند؟ بنابراین صرف این که با حواس خودقادر نیستم آنان را درک کنیم، دلیل بر نبودن آنها نیست.

در میان انسانها بر سرخلقت نظام عالم دو دیدگاه کلی وجود دارد، عده ای که همه چیز را ناشی از خلقت ذاتالهی می دانند و گروهی دیگر که سرمنشا خلقت نظام عالم را در طبیعت جستجو می کنند. اگرچه میان آنان اختلاف نظرها بسیار عمیق و اساسی است، ولی هیچ یک از این دو گروهنتوانسته اند وجود موجودات ماوراؤالطبیعه را انکار کنند. آنهایی که خداباورند و بهروح و معاد معتقدند (غیر از مسلمانان) از آنها به عنوان ارواح خبیثه و یا ارواحشریر و یا شیطان یاد می کنند، برخی هم آنها را موجودات فضایی قلمداد می کنند،مادیون هم که اعتقادی به ذات الهی و قدرت پروردگار ندارند، این موجودات را همانانسانهای اولیه ای می دانند که در سیر تکامل بین انسان و میمون حیران مانده و بهشکل و شمایل غریب درآمده اند و یا حتی برخی از آنان معتقدند که اینان انسانهای وحشیو بدوی در اعماق جنگل هستند و گاهی خود را نمایان ساخته و موجب اذیت و آزارانسانهای متمدن می شوند. و اما مسلمانان : بنا به نص صریح قرآن، موجودات عالم به سهگروه گروه تقسیم می شوند:

۱ـ جمادات
2_
نباتات
3_
حیوانات

که یا دارای عقلند مانندانسان، فرشتگان و جنیان و یا فاقد عقل و شعورند مانند حیوانات و باز بنا به آیاتنورانی قرآن کریم، باید بدانیم که بدون هیچ شک و تردیدی موجودی با نام «جن» در جهانآفرینش وجود دارد که از نظر تکلیف و شایستگی مورد خطاب پروردگار قرارگرفته و مشابهانسان می باشد، چرا که،

۱ـ سی و چهار بار نام جندر قرآن کریم آورده شده است.

۲

/ 5 نظر / 13 بازدید
مهدی عزیزی

سلام سید عزیز. دستتان درد نکند. متن زیبایی بود. و حق مطلب را گفتی. ایکاش به این هم اشاره میکردی که در میان جنیان همانند انسانها مسلمان و شیعه و کافر هم وجود دارد. اینطور شاید حرف بعضی که معتقد به ارواح خبیثه هستند تا حدودی حل میشد.[گل]

جنادله

در یک دیدگاه وسیع به هر موجود ماوراءطبیعه‌ای که از دیدگاه انسان مستور است، جن می‌گویند. مانند فرشته‌ها، شیطان‌ها. اما اصطلاحاً و بنا بر باور برخی از مردم، جن‌ها (اجانین) گروهی از موجودات زنده، دارای احساسات و تفکر و معمولاً نامرئی از جهان آفرینش هستند که هزاران سال پیش از خلقت بشر از آتش خلق شده‌اند.دکتر بهرام الهی در کتاب خود با عنوان مبانی معنویت فطری که به فارسی نیز ترجمه شده است، از جن در ذیل ارواح منفی به عنوان ارواح ساپروفیت نام برده و چنین می گوید: ارواح ساپروفیت ارواحی هستند که در میان ما زندگی می کنند، ما را می بینند و می توانند افکار ما را بخوانند. در حالت عادی بی خطرند اما همین که سیستم ایمنی معنوی ما ضعیف شود، به ارواح پاتوژن تبدیل می شوند و به ما حمله می کنند. حالا چی شده به فکر اجنه افتادی ؟

سید مجتبی

عله کل عالیه عالت علینه ... ابسببحب الوصی حیدر علینه ... یبوالعباس هم عینک علینه ... ابیوم الحشر یا حامی الحمیه نبارک لکم میلاد امیر المومنین (ع)

سید مجتبی

مولانه احنه البشر ما عرفنا انوب اترید تعرف الجن نعوض بلله تبارک و تعالی

s.karim nejati

سلام علیکم ابو ایمان کیف الحال و نهنی ونبارک الاعیاد الشعبانیه لک وللعائله الکریمه