ابیات معروف بشیر

قتلالحسین و ادمعى مدرار

حسین کشته شد و چشمان من اشک ریزان هستند

الجسم منه بکربلا مضرج‏

جسم او در کربلا عریان و زخمی است

 و الرأسمنه على القناة یدار

و سر او بر سر نیزه به این طرف و آن طرفدور داده می شود

 سپس روى به مردم کردم و گفتم: این علىبن الحسین علیهما السلام است که با عمه‏ها و خواهرانش در بیرون شهر مدینه فرودآمده‏اند و من فرستاده اویم که شما را از ماجرایى که بر آنان رفته است آگاه سازم.

وقتى این خبر را به مردم رساندم، درمدینه هیچ زنى نماند مگر اینکه از خانه خود بیرون آمد در حالى که زارى مى‏کرد ومى‏گریست، و من همانند آن روز را به یاد ندارم که گروه بسیارى از مردم یکدل ویکزبان گریه کنند و بر مسلمانان تلختر از آن روز را ندیدم

/ 1 نظر / 19 بازدید
ss

خیلی سایت باحالی داری در.د بر بچههای شوش به خصوص بخاتی ها