حکاکیهای روی سنگ،

نوشته های روی شن میهمان اولین موج دریا هستند.

اما حکاکیهای روی سنگ، میهمان همیشگی تاریخند.

و شما دوستان خوبم حک شدگان روی قلبید و ماندگاران ابدی هستید

دوســـــــتـتان دارم

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
جنادله

حلات المای بلنهرین جاری@ ودمع العین عل خدین جاری@ تمنیت الاحبه ایصیر جاری @ واشوفه کل صباح وکل مسیه@@@@@@@@@@@@@@

یوسف

خب راحت تر بگو . بگو حالمونو گرفت دیگه عزیزم ...