گردش در یک روز سرما

 در یک روز سرما با رفقا به یکی از روستاهای اطراف شهر رفتیم با وجود اینکه هوا صاف و خوب بوده یکدفعه شروع به برف باریدن کرد و روز مارا از آنچه توقع می داشتیم قشنگتر کرد.

 

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
جنادله

سلام سید منصور در تغییر هوا سابغه دارد ،سال گذشته هم همینطور بود ،وقتی که مرغها راروی آتش گذاشتیم باران آمد او عساک اویانه ذاک الیوم . به هر حال همینش هم خوبه ،باید قدر دانست خوش باشید ومارا هم یاد کنید