نهم ربیع الاول، جشن تاج گذاری یا جشن عیدالزهراء

زمان شهادت امام حسن عسکری علیهالسلام

برای شهادتامام حسن عسکری علیه السلام اقوال مختلفی وجود دارد، بعضی شهادت ایشان را اول ربیعدانسته اند (1) و برخی چهارم ربیع الاول را ذکر کرده اند. (2) ولی از میان تمامیاقوال (که ظاهرا حدود ده قول وجود دارد) سخن حق و صحیح آن است که شهادت ایشان درهشتم ربیع الاول بوده است.

واما کیفیت و همچنین زمان دقیق شهادت ایشان طبق روایت معتبر محمد بن حسین و همچنینابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی به این شرح است:

در هنگام نماز صبح روز هشتم ربیع الاول، امام حسن عسکریعلیه السلام فرزند خودشان یعنی حجة بن الحسن عج را به حضور طلبیدند.

همینکه امام حسن علیه السلامنگاهش به فرزندش افتاد گریه کرد و فرمود: ای سید اهل بیت خود، به من آبی بده. کههمانا من به سوی پروردگارم می روم. سپس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باجوشانده ای که برای حضرت آماده کرده بودند ایشان را سیراب نمودند. در این هنگامامام حسن عسکری علیه السلام فرمودند که مرا برای نماز مهیا کنید. و امام زمان عجنیز پدرشان را وضو دادند. و در همان وقت نماز صبح، یازدهمین خورشید امامت و ولایتبه شهادت رسیدند.(3(
هشتم ربیعالاول روز آغاز امامت امام زمان (عج(  با توجه به مطلبی که گذشت زمان دقیق شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هنگامنماز صبح روز هشتم ربیع الاول بوده است. معلوم و واضح است که زمان نماز صبح قبل ازطلوع آفتاب و آغاز روز می باشد. و به همین جهت روشن می شود که با طلوع آفتاب و شروعروز هشتم ربیع الاول امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آغاز شده است. ونهم ربیع الاول روز دوم امامت ایشان بوده است.

آیاروز آغاز امامت ائمه علیهم السلام روزشادی و فرح است ؟

قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَتَعَالَى اطَّلَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَاخْتَارَنَا وَ اخْتَارَ لَنَا شِیعَةًیَنْصُرُونَنَا وَ یَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا وَیَبْذُلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَ أَنْفُسَهُمْ فِینَا أُولَئِکَ مِنَّا وَ إِلَیْنَا. (4)

مولا امیرالمومنین علیهالسلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی مخلوقات زمین را مورد توجه و دقت قرار داد،سپس ما (اهل بیت) را اختیار فرمود و برای ما شیعیان را اختیار فرمود. شیعیانمان مارا یاری می کنند و در فرح و شادی ما اظهار خوشحالی می کنند و برای حزن ما اظهار حزنو اندوه می کنند. و آنها اموال و نفس های خودشان را برای ما بذل و بخشش می نمایند. آنها از ما و به سوی ما هستند.

ما شیعیان موظفیم تا در فرح و شادی اهل بیت علیهم السلام اظهار سرور وخوشحالی کنیم، همانطوریکه خودشان به ما امر فرموده اند. و به همین جهت است کهشیعیان در اعیاد و موالید اهل بیت علیهم السلام جشن برپا می کنند و شادی و فرحشانرا اظهار می کنند.

در رابطهبا روز آغاز امامت ائمه علیهم السلام نیز باید ببینیم که آیا روز شادی ایشان بودهاست، که ما نیز به پیروی از آنها در آن ایام خوشحال باشیم، یا نه؟ با کمی تتبع درروایات در می یابیم که نه تنها ایشان ما را امر به شادی و فرح در چنین روزهایینکرده اند، بلکه با دقت در سیره خودشان نیز متوجه می شویم که اصلا چنین ایامی راجشن نمی گرفتند. و حتی در سیره هیچکدام از اصحاب و علما و فقهای شیعه نیز اقامه جشندر روز آغاز امامت ائمه علیهم السلام نمی یابیم. به عنوان مثال در کجا داریم کهامام حسین علیه السلام بعد از شهادت امام حسن علیه السلام، به عنوان روز آغاز امامتخودشان جشن گرفته باشند؟ و یا در کجا می یابیم در روز یازدهم محرم که روز آغازامامت امام سجاد علیه السلام می باشد ائمه علیهم السلام اظهار شادی کرده باشند؟فلذا به یقین می توان گفت که ما هیچ دلیلی نداریم که روز آغاز امامت ائمه علیهمالسلام روز شادی ایشان می باشد.

حتی اگر فرض کنیم که روز آغاز امامت ائمه علیهم السلام روز جشن و شادی میباشد، باز هم نمی توانیم روز نهم ربیع الاول را به عنوان اولین روز امامت امام زمانعجل الله تعالی فرجه الشریف جشن بگیریم، زیرا همانطورکه اثبات شد روز نهم ربیعالاول دومین روز امامت ایشان می باشد و همان روز هشتم ربیع الاول روز آغاز امامتحجة بن الحسن العسکری می باشد.


و همچنین اگر قبول کنیم که اولین روز امامت ائمه علیهم السلام روز شادی میباشد، چگونه است که این امر را به امام زمان عج اختصاص داده اند و اولین روز امامتبقیه امامان را جشن نمی گیرند؟ به کدام دلیل فقط اولین روز امامت امام زمان عج روزشادی است و نه بقیه امامان علیهم السلام؟ اگر واقعا چنین ایامی ایام شادی و فرح استچرا اولین روز امامت امام رضا علیه السلام را به عنوان مثال جشن نمی گیرند؟

/ 0 نظر / 23 بازدید