لو قطعوا ارجلنا والیدین نأتیک زحفاً سیدی یا حسین

لو قطعوا ارجلنا والیدین نأتیک زحفاً سیدی یا حسین . یا حسین . یا حسین

/ 1 نظر / 45 بازدید
برهانی

آقا سید سلام از اینکه از این طریق موفق به زیارت شما شدم خوشحالم