یا اهل یثرب لا مقام لکم بها 

ای اهل یثرب دیگر جای برای شما نیست


قتل الحسین و ادمعى مدرار

حسین کشته شد و چشمان من اشک ریزان هستند

الجسم منه بکربلا مضرج‏

جسم او در کربلا عریان و زخمی است

 و الرأس منه على القناة یدار

و سر او بر سر نیزه به این طرف و آن طرف دور داده می شود

 سپس روى به مردم کردم و گفتم: این على بن الحسین علیهما السلام است که با عمه‏ها و خواهرانش در بیرون شهر مدینه فرود آمده‏اند و من فرستاده اویم که شما را از ماجرایى که بر آنان رفته است آگاه سازم.

وقتى این خبر را به مردم رساندم، در مدینه هیچ زنى نماند مگر اینکه از خانه خود بیرون آمد در حالى که زارى مى‏کرد و مى‏گریست، و من همانند آن روز را به یاد ندارم که گروه بسیارى از مردم یکدل و یکزبان گریه کنند و بر مسلمانان تلختر از آن روز را ندیدم